Anne Avitsland (Kjebekk)


Erik and Anne Kjebekk


Anne Kjebekk


Seated from left to right: neighbor, Birgit Kleveland, neighbor, Sigrid
Kjebekk, neighbor, neighbor, Anne Kjebekk, Berthe, Asborg, Karen,
Anne May, neighbor. Standing from left to right: Tobba, Sigrid, Anders, Olav